AINP – Nominacja Prowincji Alberta

Prowincja Alberta, leżąca w zachodniej części Kanady, oferuje możliwość ubiegania się o Nominację Prowincji w następujących trzech głównych podprogramach (poniżej wyjaśnimy szczegóły tych programów, jak i dalszych ich rozwinięć).

1. Strategic Recruitment Stream (SRS)

a) Compulsory and Optional Trades Category (CaOTC):

Aby wziąć udział w ścieżce SRS w podprogramie CaOTC, można samemu rozpocząć aplikację, bez wsparcia pracodawcy. Należy mieć wymagane certyfikaty/dyplomy w zawodzie uznawanym przez instytucję, która nazywa się Alberta Apprenticeship and Industry Training (AIT) lub Recognized Trade Certificate. Lista zawodów instytucji AIT dostępna jest tutaj.

 • zainteresowane osoby powinny mieszkać w Albercie,
 • posiadać ważny work permit przez cały czas trwania aplikacji,
 • pracować w  zawodzie związanym z handlem lub udowodnić staż pracy wynoszący minimum 6 miesięcy w ostatnich dwóch latach.

Jeżeli natomiast ktoś pracuje w NOC C lub jako Part Technician (definicja dostępna na stronach AIT), należy zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie min. CLB4.

b) Engineering Occupations Category (EOC):

Ta ścieżka jest dla osób, które mają doświadczenie i są wykształcone w zawodach inżynierskich. Ponadto istnieje tylko kilka „rodzajów” zawodów, które kwalifikują się na ten program, a ich lista dostępna jest tutaj.

Warto też wspomnieć o innych wymaganiach dla EOC, a są nimi:

 • mieszkać obecnie w Albercie;
 • zadeklarować i ich przekonać, że zostaniesz w Albercie na stałe;
 • udowodnić swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe jako inżynier/rzemieślnik/projektant;
 • pracować obecnie w Albercie lub udowodnić, że w ciągu ostatnich dwóch lat pracowałeś w Albercie bezpośrednio u pracodawcy lub na kontrakcie.

Jeżeli pracowałeś w poniższych zawodach i masz inżynierskie uprawnienia: NOC 0211, 2131, 2132, 2133, 2134, 2141, 2143, 2144 lub 2145, musisz dostarczyć „List o braku przeciwskazań” z Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta lub przedstawić dowód rejestracji w tejże instytucji jako zagraniczny pracownik licencjonowany.

c) Post-Graduate Worker Category (PGWC):

Ścieżka jest otwarta dla osób, które jasno zadeklarują, że są gotowe osiedlić się  w Albercie na stałe. Musisz pracować na pełen etat, Twój pracodawca musi być legalnie zarejestrowany w Kanadzie, a jego sytuacja finansowo-gospodarcza musi być stabilna. Firma musi mieć siedzibę lub placówkę w Albercie. A ponadto należy:

 • mieć wykształcenie uznane przez jedną z wybranych instytucji;
 • podjąć naukę w Albercie (program musi trwać minimum 1 pełny rok);
 • mieć ważny Work Permit wydany w ramach PGWC;
 • mieć pracę w NOC 0, A, B lub C.

2. Employer-Driven Stream (EDS)

a) Skilled Worker Criteria (SWC): 

Aby wziąć udział w tej ścieżce, musisz spełnić następujące warunki:

 • zadeklarować, że chcesz żyć i osiedlić się w Albercie;
 • mieć wykształcenie, doświadczenie zawodowe, licencje zawodowe wymagane w danym zawodzie w Albercie (by sprawdzić co potrzebujesz, zajrzyj tutaj);
 • posiadać ważny work permit (jeżeli aktualnie pracujemy w Kanadzie);
 • udowodnić swój legalny status w kraju, którego jesteś rezydentem (tylko jeśli nie pracujesz w Albercie).

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/opiekunowie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może wystąpić o nominację prowincji w ramach programu „Early Childhood Educators and Child Care Staff” w ramach programu nadrzędnego SWC, ale musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać work permit w NOC 4214 oraz mieszkać w Albercie;
 • posiadać wykształcenie na poziomie minimum szkoły średniej;
 • być certyfikowanym specjalistą ds. rozwoju dziecka (Child Development Worker) poziomu 2 lub być kierownikiem z tego samego zakresu odpowiedzialności poziomu 3;
 • pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy mają ukończony kurs pierwszej pomocy.

b) International Graduate Category (IGC):

Aby ubiegać się o Nominację Prowincji z tej kategorii należy spełnić następujące warunki:

 • zadeklarować, że chcesz żyć i osiedlić się w Albercie;
 • pracować na pełen etat dla pracodawcy w Albercie, który będzie wspierał aplikanta i aplikację przez cały czas jej trwania;
 • mieć ofertę pracy, która jest na full time i posiada status „permament” (musi być zgodna z twoim zawodem i mieścić się w kategorii w NOC 0, A, B lub C). Zawody, które się nie kwalifikują w ramach NOC C są tutaj.
 • posiadać dyplom, certyfikat, stopień naukowy lub równoważne wykształcenie zweryfikowane przez instytucje edukacyjne w Albercie , więcej tutaj.
 •  mieć work permit wydany w ramach „Post-Graduation Work Permit”.

c) Semi-Skilled Worker Category (SSWC):

Aby ubiegać się o nominację prowincji w ramach tej kategorii, należy pracować w jednym z poniższych zawodów:

Industry: Food and Beverage Processing

 • Food and Beverage Production Worker (NOC 9617)
 • Bakery Production Worker (NOC 9617)
 • Food and Beverage Processing Equipment Cleaner (NOC 9617)
 • Industrial Butchers and Meat Cutters (NOC 9462)
 • Poultry Production Workers (NOC 9462)

Industry: Hotel and Lodging

 • Food and Beverage Servers (NOC 6513)
 • Room Attendants (NOC 6731)
 • Front Desk Agent/Clerk (NOC 6525)

Industry: Manufacturing

 • Eligible AINP Manufacturing Occupations (PDF)

Industry: Trucking

 • Long-Haul Truck Driver (NOC 7511)

Industry: Foodservices (pilot project)

 • Food and Beverage Servers (NOC 6513)
 • Food Counter Attendants (NOC 6711)
 • Kitchen Helpers (NOC 6711)

 Szczegóły wszystkich programów (zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika) są dostępne tutaj.

3. Self-Employed Farmer Stream (SEFS)

O tym programie, jak i innych podobnych (imigracja przez biznes) będzie osobny post.

Linki, które mogą Cie zainteresować: