Dlaczego warto zatrudnić konsultanta imigracyjnego?

Konsultant Imigracyjny rożni się od prawnika w podobny sposób jak technik od inżyniera. Inżynier posiada zazwyczaj doskonale przygotowanie teoretyczne, ale potrzebuje kilka lat praktyki żeby nabrać umiejętności praktycznych. Natomiast technik po pięciu latach nauki w technikum świetnie daje sobie radę z praktyczną i teoretyczną stroną swojej pracy pomimo mniejszego zakresu uprawnień.

Oto lista argumentów, które, być może, ułatwią zainteresowanym podjęcie decyzji, czy warto zatrudnić profesjonalistę. Będzie tu oczywiście mowa o konsultantach, którzy działają w majestacie prawa i są członkami „The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council”:

– Konsultant analizuje indywidualną sytuację danej osoby lub rodziny i wybiera optymalny program odpowiadający obecnym realiom.

– Przygotowuje aplikację na pobyt stały bądź tymczasowy w imieniu klienta (i składa na niej swój podpis).

– Czuwa nad prawidłowym przebiegiem sprawy. Prowadzi korespondencję z urzędnikami imigracyjnymi i odpowiada na dodatkowe pytania.

– Oszczędza Twój czas znacznie zwiększając szansę powodzenia danej sprawy.

– Przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

– Przygotowuje odwołania od negatywnych decyzji.

– Reprezentuje klientów przed Trybunałem Imigracyjnym.

– W razie potrzeby uwalnia z aresztu imigracyjnego

Zawodowy konsultant imigracyjny nie ma uprawnień do reprezentacji w Sądzie Federalnym i jeżeli istnieje konieczność tego typu reprezentacji – ma obowiązek poinstruowania klienta, żeby zasięgnął opinii prawnika imigracyjnego. Natomiast większość innych czynności zawodowych może wykonywać na równi z prawnikiem. Ponadto konsultant zazwyczaj prowadzi sprawy samodzielnie oraz biegle mówi w języku ojczystym klienta (w moim przypadku po polsku, niemiecku i angielsku). Łatwiej mu więc porozumieć się z klientem oraz zrozumieć realia państwa pochodzenia klienta. Ponadto konsultant może przygotować sprawę klienta dużo lepiej i dokładniej niż prawnik, który nigdy nie był np. w Polsce, nie mówi po polsku, a realia polskie zna tylko z książek i z opowieści. Konsultant, w przeciwieństwie do dużych firm prawniczych, które prowadzą nawet do tysiąca spraw równocześnie, prowadzi sprawę sam, w przypadku jakichś trudności, nie może zepchnąć odpowiedzialności na asystenta lub sekretarkę. Konsultant może również zatrudnić prawnika w imieniu klienta. Rzadziej zdarza się, że prawnik zatrudnia do niektórych spraw konsultanta. Oba zawody teoretycznie powinny się uzupełniać, niestety w praktyce pozostają w konkurencji.

————————————————

Na koniec chciałabym ostrzec jednak przed osobami, które ogłaszają swoje usługi z zakresu doradctwa emigracyjnego, ale nie popierają tych usług ani doświadczeniem ani wykształceniem (immigration fraud). Konsultanci ci żądają najczęściej wysokiego wynagrodzenia, usprawiedliwiając się koniecznością dania łapówki urzędnikowi lub innym osobom, które rzekomo mają wpływ na sprawę. Naiwny klient płaci, często nie zdając sobie sprawy za co oraz podpisuje dokumenty, których nawet nie czyta. Po jakimś czasie okazuje się, że podpisał kłamstwa albo, że dokumenty nigdy nie zostały wysłane. Zanim więc zaczniesz współpracę z wybranym konsultantem bądź prawnikiem, upewnij się, że posiada on stosowne kompetencje i uprawnienia.

……………………………………

Agata Rębisz – prawniczka z Polski, a obecnie członkini  Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych (The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council). Organizacja ta jako jedyna, nadaje doradcom uprawnienia do reprezentacji klientów w sprawach emigracyjnych oraz obywatelskich. Agata jest także uprawniona przez Kanadyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości by dokonywa uwierzytelnień dokumentów potrzebnych do aplikacji emigracyjnych jako Commissioner of Oath. W swojej praktyce zawodowej wykorzystuje optymalnie wszelkie dostępne programy Rządu Kanady: federalne, prowincjonalne, biznesowe, humanitarne i łączenia rodzin (sprawy małżeńskie, sprowadzanie rodziców i dzieci). Specjalizuje się w większości programów, które umożliwiają pobyt stały lub tymczasowy w Kanadzie.

źródło: http://glospolonii.net/dlaczego-warto-zatrudnic-konsultanta-imigracyjnego/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.