Sponsorowanie Partnera – błędy w przekonaniach

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat programu sponsorowania męża lub żony. Ponieważ pytania często się powtarzają, chciałabym napisać o kilku kwestiach, błędnych przekonaniach wśród osób, które rozważają skorzystanie z programu.
Ślub może być zawarty w dowolnie wybranym kraju. Rząd kanadyjski honoruje certyfikaty małżeńskie innych państw. Nie musi być zawarty w Kanadzie czy kraju urodzenia osoby sponsorowanej. Specjalne wymogi musi spełnić sponsor, inne osoba sponsorowana.
Nie jest prawdą, że sponsorując, należy wykazać się dużymi zarobkami i czystym kredytem bankowym. Ludzie sobie opowiadają różne „historyjki” oparte na wszelkiego rodzaju domniemaniach i informacjach obiegowych, ale te nie są często aktualne lub niewiele mają wspólnego z prawem imigracyjnym, dlatego warto sprawdzić, jakie są naprawdę wymagania i jakie obowiązują przepisy. Na przykład, gdyby obciążenia bankowe wykluczały sponsorowanie żony czy męża, wszyscy posiadający kredyt na mieszkanie lub dom byliby wykluczeni. Kredyt bankowy nie jest powodem odmowy sponsorowania.
W błędzie są osoby, które uważają, że urząd musi dać żonie czy mężowi pobyt stały i że to najczęściej jest bardzo prosta sprawa. Oczywiście sprawy łączenia rodzin są najmocniejsze prawnie, ale wcale nie znaczy to, że można zbagatelizować procedury i istniejące normy prawne. Wystarczy sprawdzić statystyki odmownych decyzji i kolejki w trybunałach apelacyjnych, gdzie kanadyjscy sponsorzy wyczekują miesiącami i latami na decyzje po złożeniu odwołania. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest, jak przygotujecie swoje pierwsze podanie i dokumentację.
Pamiętajcie, że urząd najpierw i niekiedy tylko widzi Wasze podanie imigracyjne, a zatem od tego, jak przygotujecie Waszą dokumentację, zależy bardzo wiele. Wasze podanie i załączona dokumentacja muszą być przekonująca dla urzędnika.
W dodatku urząd może zrezygnować z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, co jest zmniejszeniem stresu i skróceniem czasu oczekiwania dla osób oczekujących na pobyt.
Klienci także często pytają mnie, czy mogą zmienić nazwisko, np. robiąc prawo jazdy.
Proszę pamiętać, że w procesie starania się o pobyt stały, urząd będzie opierał dokumentację, także dokument pobytu stałego, na ważnym paszporcie wnioskodawcy. A zatem dopóki nie zmienią Państwo nazwiska, otrzymując paszport z nazwiskiem sponsora, nie radziłabym zmieniać nazwiska na innych dokumentach. Informację na temat zmiany nazwiska i zatwierdzenia małżeństwa w Polsce możecie uzyskać w polskim konsulacie. Niekiedy zmiana nazwiska znacznie opóźnia proces imigracyjny, więc niektórzy decydują się na zmianę nazwiska po otrzymaniu pobytu.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca prawa imigracyjnego
Posiadamy 19 lat doświadczenia. Pomogliśmy setkom polskich imigrantów oraz ich rodzinom osiedlić się na stałe w Kanadzie. Osoby zainteresowane poradą prawną, pobytem czasowym lub stałym, sponsorowaniem, uzyskaniem wizy pracy lub studenckiej, oddaleniem deportacji oraz inną usługą imigracyjną, prosimy o kontakt z naszym biurem:

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Dlaczego odmowa?

Dlaczego dostajemy decyzje odmowne? W zależności od programu imigracyjnego, urzędnik imigracyjny wydający decyzje ma większą lub mniejszą swobodę decydowania. A zatem decyzja zależy od tego, czy trafi się nam osoba życzliwa, wyrozumiała, a może urzędnik bardziej surowy, może taki który zupełnie inaczej zinterpretuje sprawę. Najpewniejsze są sprawy np. na punkty, bo tu mamy określone reguły i jeśli kandydat spełnia wymogi oraz przedstawi odpowiednią dokumentację, zazwyczaj szansa jest wykorzystana w pełni.
Decyzję odmowną można otrzymać z następujących powodów:
– zmiana przepisów i prawo działające retroaktywnie,
– brak odpowiedniej dokumentacji, dowodów na spełnienie kryteriów prawnych,
– podawanie nieprawdziwych informacji w podaniu,
– niekorzystna interpretacja sytuacji imigranta przez urzędnika imigracyjnego (negative discretion),
– rekord kryminalny lub popełnienie wykroczenia prawnego w czasie rozpatrywania wniosku,
– niedosłanie wymaganej dokumentacji na czas (często urząd daje termin, w jakim należy dosłać wymaganą dokumentację),
– w podaniach internetowych, problemy techniczne strony, np. brak załącznika,
– stan zdrowia,
– nieprzekonanie urzędnika o prawdziwości i kontynuacji relacji,
– złamanie umowy sponsorskiej (sponsorship default),
– niedostosowanie się do porad swojego reprezentanta.
Wymieniłam najczęstsze powody, jakie przychodzą mi obecnie do głowy. Czasem powodem wydania decyzji odmownej może być jakaś drobnostka. Dlatego ważne jest, by dokładnie dostosować się do instrukcji urzędowych i, jeśli mają Państwo swojego prawnego doradcę-reprezentanta, do jego instrukcji i wskazówek. Niestety, czasami klienci nie słuchają swoich konsultantów i adwokatów, znam to ze swojej praktyki, a jak coś się nie uda, mają pretensje. Pamiętajcie proszę, że prawo imigracyjne oparte jest w dużej części na zasadzie SELEKCJI. A zatem rząd kanadyjski wybiera kandydatów w oparciu o określone zasady prawne. Mogą się one nam podobać lub nie, musimy się jednak do nich dostosować.
Mam obecnie klienta, sponsorowanego przez konkubinę, który popełnił w Polsce kilkakrotne wykroczenie – jazda w stanie nietrzeźwym. Częste w Polsce. Mamy dużą szansę na kryminalną rehabilitację, ale aby została rozpatrzona pozytywnie, osoba taka musi pokazać dokumentację, że jest w pełni zrehabilitowana, np. praca społeczna, leczenie choroby alkoholowej i inne. Nie mogę się doprosić o chociażby jeden dokument, a czas rehabilitacji nadchodzi. Takie sytuacje nie należą do rzadkości, choć muszę przyznać, że większość moich klientów wkłada wiele wysiłku w to, byśmy podanie przygotowali jak najlepiej. Rozumieją, że to bardzo ważne. Jednak kiedy wnioskodawca sam lekceważy powagę swojej sytuacji, to nikt tu nie pomoże. Należy pamiętać, że sukces podania imigracyjnego zależy w dużej mierze od was samych, nie tylko od szczęścia, na jakiego traficie oficera czy jakiego macie reprezentanta. Z pustego i Salomon nie naleje. Kryminalny rekord i brak rehabilitacji będzie najczęściej powodem odmowy.
Od decyzji odmownych można się odwołać. Tylko po co, jeśli można coś dobrze załatwić za pierwszym razem.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Podróże bez ważnej karty PR

Wielokrotnie otrzymuję pytania, czy można podróżować bez wznowionej karty rezydenckiej. I jeśli ktoś nie posiada ważnej karty, co zrobić, by móc powrócić do Kanady na prawach stałego rezydenta.
Stali mieszkańcy Kanady (Permanent Residents) mają obowiązek wylegitymować się ważną kartą podróży lub dokumentem pobytu stałego rezydenta, gdy podróżują do Kanady jakimkolwiek przewoźnikiem komercyjnym, np. samolotem.
Jeśli nie posiadasz ważnej karty stałego rezydenta (Permanent Resident Card), możesz nie zostać zabrany na pokład samolotu itp. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu, ponieważ takie są obowiązujące przepisy.
Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że twoja karta PR jest nadal ważna. Kanadyjski rezydent powinien ubiegać się o nową kartę PR odpowiednio wcześniej, zanim posiadana karta wygaśnie.
Jeśli złożyłeś podanie o wznowienie karty pobytowej, najlepiej poczekać na nową kartę.
Z ważnym dokumentem można wówczas swobodnie podróżować. Jeśli jednak z jakichś ważnych powodów musisz opuścić Kanadę, wówczas istnieje możliwość złożenia wniosku za granicą o wydanie dokumentu podróży stałego rezydenta z kanadyjskiego biura wizowego za granicą. Urząd imigracyjny podaje, że na odnowienie karty czeka się obecnie 69 dni, a zatem musimy pomyśleć o tym przynajmniej 3 miesiące wcześniej.
Jedynymi oficjalnymi dokumentami, które mogą posiadać stali mieszkańcy Kanady, aby wracać do Kanady za pośrednictwem komercyjnego przewoźnika (drogą powietrzną, lądową lub morską), są karta PR lub dokument podróży stałego rezydenta (PRTD). I tu uwaga, procedura uzyskania takiego dokumentu nie zawsze jest łatwa, ponieważ placówka zagraniczna może wymagać dodatkowych dokumentów, stanowiących o tym, że osoba taka nie straciła stałego pobytu, a zatem zamieszkiwała w Kanadzie przez określony czas. Jeśli z podania o dokument podróży jasno wynika, że ktoś jest na krótkim wyjeździe, dokumenty dodatkowe mogą nie być konieczne i urząd może o nie nie poprosić, ale lepiej przygotować się na taką ewentualność.
Jeśli wjeżdżasz do Kanady prywatnym pojazdem z USA, można przedstawić inne dokumenty tożsamości.
W niektórych sytuacjach można wysłać wraz z podaniem dokumenty świadczące o podróżowaniu lub nagłej sytuacji, jaka zmusza do podróżowania, co może przyśpieszyć proces wydania karty rezydenta.
I następna informacja, osoby podróżujące do Polski bez ważnej karty ubiegają się o uzyskanie dokumentu podróży poprzez centrum wizowe VISA APPLICATION CENTER. Centrum sprawdza poprawność i kompletność podania imigracyjnego, a następnie przekazuje dokumentację do placówki, w tym przypadku kanadyjskiej ambasady w Warszawie.
http://www.vfsglobal.ca/canada/Poland/.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Sponsorowanie rodzinne – konkubinat

Napisane przez Izabela Embalo dla Goniec,tygodnik polonijny w Kanadzi

Kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu składały wnioski sponsorskie czy ubiegały się razem o kanadyjski status. W dodatku, nawet jeśli para nie może razem zamieszkiwać, przebywa w różnych krajach, nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanych conjugal partners. Nie każdy jednak związek możemy nazwać konkubinatem, i tu zdarza się wiele błędów, ponieważ brakuje dokładnego zrozumienia definicji konkubinatu w prawie imigracyjnym.
Oprócz możliwego sponsorowania, partnerzy w związkach bez ślubu, korzystają z różnych przywilejów prawa. Na przykład, jeśli imigrant ubiega się o kanadyjską wizę pracowniczą w zawodzie wykwalifikowanym (kategoria 0, A, B), prawo imigracji federalnej zezwala na to, by żona lub konkubina otrzymała również wizę pracy.
A zatem wracając do często zadawanego pytania, partnerzy nie muszą być po ślubie lub zawierać szybko związku małżeńskiego tylko po to, by korzystać z prawnych benefitów podania imigracyjnego. Zanim jednak złożymy podanie imigracyjne, chcąc zasponsorować swojego partnera, zalecam, by sprawdzić, czy kryteria programu są spełnione. Należy pamiętać, że by móc zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, wnioskodawcy muszą udokumentować co najmniej roczny związek.
Para musi przedstawić dokumentację przekonującą urząd o istnieniu relacji konkubinatu.
Co może być dowodem relacji konkubinatu:
– dokumentacja wspólnego zamieszkania,
– wspólne konto bankowe,
– wspólne polisy ubezpieczeniowe,
– wspólne rozliczenie podatkowe.
Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację. Moje biuro może przygotować i notaryzować deklarację bezpłatnie.
Nieprzekonanie urzędu o legalności i spełnieniu definicji prawnej związku konkubinatu może być przyczyną wydania odmownej decyzji, dlatego jest bardzo istotne, by odpowiednio przygotować imigracyjną aplikację i, dodatkowo, materiały dowodowe.
W przypadku małżeństwa, prawo nie wymaga udokumentowania roku wspólnego pożycia, o sponsorowanie małżonka można ubiegać się w momencie otrzymania aktu małżeństwa (Marriage Certificate).
Uwaga, nie jest już wystarczające, by wysłać kanadyjski rekord małżeństwa (Record of Marriage). To ważna zmiana procedury imigracyjnej sponsorowania.
Ponieważ pisałam poprzednio o tym, że można wysłać podanie bez aktu małżeństwa (Marriage Certificate), chcę podkreślić, że niestety taka możliwość już praktycznie nie istnieje.
Nowa lista wymaganych obowiązkowo dokumentów wyraźnie informuje, że urząd musi otrzymać akt małżeństwa, w przeciwnym razie podanie może zostać odesłane.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Jak wygląda wycena usługi imigracyjnej.

Usługi prawne w Kanadzie nie są tanie, wie to prawie każdy. Często słyszę od naszych klientów, najczęściej przychodzących z innych firm, że konsultanci imigracyjni czy także adwokaci pobierają wysokie prowizje, nawet za konsultacje,ale jak to wygląda tak naprawdę?
Rzeczywiście, nie wszyscy pośrednicy działają z uprawnieniami i etycznie, nie bronię tu wszelkiego rodzaju imigracyjnych oszustów, którzy świadomie krzywdzą imigrantów, jednak zależy mi na wyjaśnieniu wyceny spraw prawnych.
Oczywiście cena powinna być fair dla profesjonalisty i dla klienta, ale warto uświadomić sobie, co się składa na wycenę usługi prawnej.
Każda profesjonalna, licencjonowana firma w Kanadzie musi najpierw wiele wydać, by należycie obsłużyć klienta. Konsultant czy adwokat musi najpierw opłacić studia, egzaminy, biuro, personel, wymagane obowiązkowo materiały edukacyjne (seminaria), licencje, ubezpieczenie, księgową, obsługującą wymagane trust account , nie wspominając już o reklamie, Internecie, telefonach, komórkach do użycia biznesowego czy wysokich podatkach. Sama licencja i koszt obowiązkowych szkoleń i ubezpieczenia to wydatek kilku tysięcy dolarów rocznie.
Ponadto sprawy imigracyjne niekiedy trwają wiele mięsięcy, rok, dwa lata lub dłużej. Jeśli rozbijemy cenę na czas pracy prawnego profesjonalisty, okaże się, że stawka nie jest w ogole wysoka.
Nie jest też do końca prawdą, że obsługa sprawy imigracyjnej to jedynie wypełnienie i złożenie podania. Sporo włożonego czasu, może nawet niedocenianego przez niektórych klientów, to czas, jaki profesjonalista prawny przeznacza na prawne analizy, opracowanie strategii, argumentacji, dokumentacji czy chociażby ewaluacje prawne w zakresie wyboru odpowiedniego programu.
Oczywiście najważniejszym “produktem” jest wiedza i doświadczenie. Dodatkowo, klient korzysta z prawnej reprezentacji i przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej.
Nie należy się zatem dziwić, że adwokaci czy konsultanci nie udzielają dokładnych porad przez telefon czy elektronicznie. Można jedynie otrzymać ogólne informacje dotyczące kanadyjskiego prawa, i to nie zawsze.
Niektóre osoby tekstują obszerne pytania, oczekując porady. Po pierwsze, nie zawsze można ocenić sprawę i ją przeanalizować w krótkiej rozmowie czy e-mailu. Należy przeegzaminować indywidualną sytuację i dokumentację itp. A zatem jeśli ktoś poważnie podchodzi do emigracji do innego kraju i chce zainwestować w swoją przyszłość, powinień dokonać dokładnej indywidualnej analizy i uzyskać rzetelną poradę prawną uprawnionego specjalisty,by nie popełnić poważnych, niekiedy nieodwracalnych błędów, które mogą praktycznie drogę emigracyjną zamknąć
Po drugie, każdy chciałby i powinien być za swoją wiedzę, czas i pracę być wynagrodzony.
Jednak w przypadku profesjonalistów prawnych, najczęściej opłaty pobierane za konsultacje czy ewaluacje przeznaczane są na pokrycie kosztów biura, nie jest to nawet zarobek firmy. Wielu też imigracyjnych prorfesjonalistów wie, że jeśli potencjalny klient nie ma ochoty zapłacić za rzetelna ucziwą poradę, nie jest odpowiednim klientem.
A zatem jest to w pewien sposób metoda na selekcję odpowiednich osób, z ktorymi chcemy pracowac. Podobnie jak i klient, profesionalista prawny także wybiera sobie komu chciałby pomóc….nie wszyscy sa bowiem uczciwi.

OPISAŁAM JAK WYGLADA WYCENA USLUGI IMIGRACYJNEJ, PONIEWAŻ WIELE TU OSÓB NIE ROZUMIE, JAKIE SĄ KOSZTY ZWIAZANE Z PROWDZENIEM USŁUG PRAWNYCH W KANADZIE.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Legalne przedłużenie pobytu

Chciałabym przypomnieć możliwości legalnego przedłużenia pobytu czasowego; wiele osób pyta się, jak to zrobić i czy w ogóle mogą pozostać dłużej, jeśli na granicy urzędnik wyznaczył krótki termin pobytu w Kanadzie. Osoby przebywające w Kanadzie jako studenci lub pracownicy zagraniczni także mogą skorzystać z opcji przedłużenia czasowego pobytu, jeśli wiza niebawem wygasa. Nie zawsze bowiem można przedłużyć wizę studencką lub pracowniczą.
Jeśli turysta otrzymał jedynie pieczątkę z datą wlotu, może pozostać w Kanadzie turystycznie przez sześć miesięcy, sześć, a nie trzy – wiele osób jest przekonanych, że jeśli nie ma żadnej adnotacji w paszporcie, można w Kanadzie pozostać jedynie przez trzy miesiące. Spotykałam także klientów, którzy zgłaszali się do mnie, by przedłużyć status po trzech miesiącach, a wizę mieli jeszcze ważną przez następne trzy miesiące, czyli nie było takiej potrzeby.
Pobyt można przedłużyć na terenie Kanady korespondencyjnie lub elektronicznie. Nie ma opcji osobistego spotkania – przedłużenia pobytu czasowego w lokalnym biurze.
Jeśli kanadyjski urząd zezwolił na krótszy okres pozostania i wówczas, jeśli czasowy pobyt na granicy wydany został z restrykcją-adnotacją urzędową, która jest nakazem stawienia się do odlotu na lotnisku, nadal istnieje szansa, by poprosić o dłuższe zezwolenie, nawet w sytuacji posiadania restrykcji wizowej pobytu czasowego. Warto się zaznajomić z obowiązującymi przepisami, ponieważ niekiedy urzędnik nakazuje stawienie się na granicy w danym dniu do wylotu, a jego decyzja niekoniecznie jest ostateczna.
Jak zatem przedłużyć pobyt czasowy? Turysta musi wysłać specjalną petycję do urzędu imigracyjnego. Opłata skarbowa obecnie wynosi 100 dolarów od osoby.
Uwaga – istotna informacja. Od momentu wysłania podania o przedłużenie pobytu turystycznego do momentu otrzymania pisemnej decyzji TURYSTA POZOSTAJE W KANADZIE LEGALNIE (implied status). Na decyzję można czekać dość długo, więc nie należy się martwić, że praktycznie pierwsze zezwolenie na pobyt już wygasło, gdyż prawo chroni wnioskodawców w ten sposób, że w trakcie oczekiwania na decyzję (wizę czasową) turysta ma prawo pozostać na terenie Kanady. Nie należy też wysyłać oryginału paszportu, jedynie kopię strony głównej i strony z adnotacjami urzędu kanadyjskiego. Oczywiście proszę zatrzymać dowody wysłania podania i opłaty za przedłużenie wizy. Informacja o wysyłce dokumentów dopiero po jakimś czasie widnieje w systemie komputerowym i jeśli wcześniej ktoś będzie sprawdzony na przykład przez policję w sytuacji nieposiadania ważnej wizy – może dojść do aresztowania. Dlatego ważne jest, by udokumentować swoją legalność.
Przedłużenie wizy – osobny dokument – wysyłane jest także pocztą. Następna ważna informacja, bez kopii paszportu urząd nie wyda decyzji pozytywnej, paszport musi być ważny, także na okres przedłużenia wizy czasowego pobytu. Brak ważnego paszportu jest powodem odmowy wizy turystycznej. Prawo zezwala także na kilkakrotne przedłużanie wizy turystycznej, jednak osoba odwiedzająca Kanadę za każdym razem musi opisać powody pozostania i swoją sytuację finansową. Rodzice i dziadkowie mogą uzyskać superwizę na dłuższy okres pobytu, jednak w tym przypadku bardzo dokładnie zostanie sprawdzony dochód osób sponsorujących.
Na decyzję w sprawie przedłużenia wizy można czekać długo, nawet sześć miesięcy, ale jak pisałam, w tym czasie osoba starająca się o przedłużenie jest w Kanadzie legalnie.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Co zrobić w przypadku imigracyjnego aresztowania?

Napisane przez Izabela Embalo dla tygodnika “Goniec”.
Osoby przebywające w Kanadzie bez ważnej wizy czy osoby zatrudnione bez autoryzacji pracy zapewne wiedzą, że za wykroczenia imigracyjne, czyli pobyt i pracę nielegalną, grozi aresztowanie i deportacja.
W kanadyjskich imigracyjnych więzieniach zamyka się cudzoziemców, którzy w pewien sposób naruszyli prawo imigracyjne, oraz tych, którzy czekają na deportację lub próbowali deportacji uniknąć.
Wiele osób (przebywających także z wizytą) nie zdaje sobie sprawy, że urząd kanadyjski nie musi przyłapać kogoś na gorącym uczynku, to znaczy w sytuacji pobierania wypłaty, samo miejsce przebywania kogoś (budowa), spracowane ręce czy robocze ubranie może być już przyczyną zatrzymania. Tłumaczenia, że się pomaga komuś za darmo lub przyucza się do zawodu, rzadko brane są pod uwagę jako wiarygodne argumenty.
Aresztowani mogą być także imigranci, których tożsamości nie można ustalić. Podobnie w przypadku osób, które w jakiś sposób stanowią zagrożenie dla kanadyjskiego społeczeństwa i złamały nie tylko prawo imigracyjne, ale także karne.
Aresztowanie i deportacja grozi także osobom posiadającym pobyt stały w Kanadzie, a nawet w bardzo rzadkich przypadkach obywatelstwo. Stała rezydencja jest także odbierana za wykroczenia karne, choć można od takiej decyzji się odwołać. I tu przestrzegam wszystkich stałych rezydentów, by unikali jakiejkolwiek sytuacji konfliktu z prawem, często pobyt stały anulowany jest na przykład za jazdę w stanie nietrzeźwym. Zezwolenie na stałe zamieszkanie może być zabrane, jeśli zdobył prawo stałego zamieszkania w nieuczciwy sposób, na przykład poprzez fałszywe zeznania czy nieprawdziwy związek małżeński.
Co zrobić w sytuacji imigracyjnego aresztowania?
W sytuacji aresztowania należy działać naprawdę szybko. W ciągu 48 godzin można wynegocjować z urzędem imigracyjnym warunkowe uwolnienie na przykład na podstawie wpłaty kaucji pieniężnej. Kaucję powinna wpłacić osoba, która zna aresztowanego i która jest wiarygodna w oczach władz imigracyjnych. Nie jest możliwe, by osoba sama się z aresztu wykupiła. Osoba gwarantująca musi być kanadyjskim obywatelem lub rezydentem.
Władze imigracyjne mogą wymagać kaucji w postaci gotówki (cash bond) lub w postaci obietnicy-gwarancji zapłacenia określonej kwoty na wypadek, jeśli osoba uwolniona z aresztu nie dostosuje się do określonych warunków, na przykład okresowych meldunków, lub nie stawi się w urzędzie podczas finalnej procedury deportacyjnej, o ile taka będzie wymagana.
Jeśli za pierwszym razem ktoś nie zostanie uwolniony z imigracyjnego aresztu, wówczas przesłuchanie jest powtórzone.
Każde przesłuchanie jest jakby nową procedurą (hearing de novo), dlatego w swojej obronie można użyć tych samych i nowych argumentów. Aresztowany cudzoziemiec ma także pewne prawa, na przykład do prawnej obrony i reprezentacji.
Warto też pamiętać, by nie podpisywać żadnych dokumentów, dopóki nie zna się ich zawartości i ewentualnych konsekwencji złożenia na tym dokumencie własnego podpisu.
Późniejsze tłumaczenia, że podpisało się dokument w języku angielskim, nie znając jego treści, nie są przez władze respektowane i dzieje się tak, że niekiedy nieświadomi swoich praw czy procedur prawnych aresztowani cudzoziemcy podpisują zgodę pod własną deportacją.
JEŚLI KTOŚ JEST NIE POSIADA WIZY LUB PODEJMUJE SIĘ PRACY BEZ ZEZWOLENIA W KANADZIE, warto już wcześniej pomyśleć o prawnej obronie i autoryzować swojego obrońcę do obrony prawnej na wypadek aresztowania.
Ja osobiście współpracuje z kancelarią adwokacką, gdzie wyspecjalizowani w imigracyjnych aresztowaniach adwokaci dyżurni czuwają 24 godziny na dobę, by pomóc osobom zatrzymanym. Ważne jest także, by znać swoje prawa w Kanadzie, nawet jeśli nie posiadamy ważnej wizy czy autoryzacji pracy.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny
Kanada

Z DUŻYM SUKCESEM POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW OSIEDLIĆ SIĘ NA STAŁE W KANADZIE. OD 1998 ROKU.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Po deportacji

Napisane przez Izabela Embalo dla tygodnika “Goniec”
Czy można powrócić po otrzymaniu nakazu deportacyjnego? Jak długo należy odczekać po otrzymaniu nakazu opuszczenia Kanady i jakie są szanse ponownego wlotu? Co się dzieje w przypadku otrzymania dożywotniego zakazu przekroczenia kanadyjskiej granicy?
To pytania nurtujące wielu imigrantów, którzy otrzymali nakazy deportacyjne. Warto jednak dowiedzieć się, jak wygląda to w świetle kanadyjskiego prawa imigracyjnego. Nie zawsze bowiem list nakazujący opuszczenie Kanady jest deportowaniem osoby z Kanady.
Nakazy opuszczenia Kanady są różne, mogą być dobrowolne, z zakazem powrotu na rok, na dwa lub dożywotnio. A zatem najpierw radziłabym dowiedzieć się od kompetentnego specjalisty prawa, jakiego rodzaju jest to nakaz deportacyjny i jaki z nim zakaz powrotu jest związany.
Na przykład często wydawany jest tak zwany exclusion order, oficer deportacyjny informuje imigranta opuszczającego Kanadę, że nie może on powrócić przez rok do Kanady, ale czy naprawdę?
W praktyce, osoba posiadająca deportację i zakaz powrotu przez rok może nie być wpuszczona na teren Kanady nawet i po okresie rocznym, wystarczy, że urzędnik na granicy nie będzie przekonany, że ta osoba opuści Kanadę w ustalonym prawnie czasie lub jeśli jest podejrzenie pracy nieautoryzowanej. Innym powodem może być także rekord kryminalny.
Jeśli chodzi o zakaz powrotu roczny, dwuletni czy dożywotni, istnieje możliwość uzyskania specjalnego zezwolenia na wjazd, NAWET W PRZYPADKU DOŻYWOTNIEGO ZAKAZU. Warto to wiedzieć, ponieważ niektórzy imigranci poinformowani przez deportującego urzędnika są w wielkiej rozpaczy, w Kanadzie posiadają niekiedy całą rodzinę, niektórzy mężów, żony…
Osoba, która ma naprawdę uzasadnione powody, może wystąpić z prośbą o zezwolenie na wjazd, w opisanej sytuacji. Podanie nazywa się „Authorization to return to Canada”. Opłata urzędowa wynosi 400 dolarów i jest pobierana w momencie rozpatrywania wniosku. Podania są rozpatrywane przez sekcje imigracyjne poza Kanadą (np. ambasady, konsulaty). Od niedawna musimy posiadac takze eTA.
A zatem osoby, które zasługują na powrót, pomimo otrzymania zakazu powrotu do końca życia, mogą dostać zezwolenie na powrót w przypadku np. pozytywnej decyzji pobytowej (nawet w takiej sytuacji autoryzacja musi zostać pozytywnie przyznana), specjalnych okoliczności – np. narodziny dziecka, komunia, śmierć bliskiej osoby itp.
Oczywiście wspomniane wyżej okoliczności są rozpatrywane indywidualnie, decyzja ostateczna należy do urzędnika, różne czynniki są brane pod uwagę, np. kooperacja z władzami imigracyjnymi w procesie deportacyjnym.
Należy jeszcze pamiętać, że obecnie wymagana jest autoryzacja na wlot do Kanady (electronic travel authorization), a zatem oprócz tego, że ustalicie, jak wyglądają możliwości powrotu po otrzymaniu nakazu opuszczenia Kanady, należy się także liczyć z tym, że w pewnych sytuacjach eTA może zostać odmówione tylko dlatego, że ktoś posiada niekorzystną historię imigracyjną. Warto także dodać, iż od nakazów deportacyjnych można składać apelację, a deportację można niekiedy też opóźnić (w zależności od prawnych i indywidualnych okoliczności).
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Uważaj co udostępniasz w social media

Napisane przez Izabela Embalo

Publiczne informacje podawane na różnego typu społecznych profilach są obecnie używane do spraw imigracyjnych. Urzędnicy imigracyjni mogą ocenić informacje tam publikowane, a nawet obecnie załączenie wydruków tych publikacji jest zalecane przez urząd imigracyjny, np. w podaniach o łączenie rodzin. Od stycznia nowe procedury imigracyjne wymagają, by przedstawić wydruki z profili publicznych jako materiał dowodowy (alternatywnie).
Wiele osób ignoruje ten temat, niektórzy nawet nie pomyślą o tym, iż to, co publicznie pokazujemy na swoich profilach, może się stać ważną dokumentacją sprawy, pozytywną lub nie. Bo czy nie będzie wydawać się podejrzane, że nasze profile nie ujawniają żadnych informacji na temat związków czy ślubów? Ewentualnie widnieje inna historia pracy?

Dlaczego ktoś, kto bogato informuje na temat różnych aspektów swojego prywatnego życia na publicznym profilu, nagle zataja tak ważne informacje, jak uwzględnienie swojego związku małżeńskiego? Oczywiście, mogą być różne tego przyczyny i nie zawsze powodem jest to, że ktoś wstąpił w ten związek tylko w celu imigracyjnym. Powody mogą być różne, niekiedy śluby brane są np. w sekrecie przed rodzicami lub innymi osobami, które mogłyby zrobić coś złośliwego. Znam sytuację imigrantki, która była w Kanadzie bez ważnej wizy, po ślubie była partnerka jej męża zaraportowała ją do policji imigracyjnej zaraz po wywieszeniu zdjęć ślubnych na Facebooku.
Niekiedy klienci są zbulwersowani, słysząc o tym, że rząd kanadyjski w ten sposób właśnie sprawdza informacje o kandydatach, ale należy pamiętać, że imigracyjne fałszerstwa nie należą do rzadkości, urzędnik imigracyjny (lub inny) ma nie tylko pełne prawo, a także obowiązek zweryfikować informacje lub przeprowadzić śledztwo imigracyjne. Nie uważam, że sprawdzany jest każdy w ten sposób, ale w przypadku podejrzenia czy braku przekonującej dokumentacji, profil publiczny może być dobrym źródłem dodatkowej informacji o wnioskodawcy.
Nie oznacza to, oczywiście, że osoba, która nie ma na przykład konta na Facebooku lub która nie wystawia prywatnych zdjęć z zaręczyn czy ślubu, otrzyma od razu odmowę w swojej sprawie. Nie jest to bowiem obowiązkowym wymogiem, nie chciałabym tworzyć przekonania, że by złożyć podanie, musimy mieć np. konto na Facebooku, ale warto pomyśleć o tym, jakie może on zrobić wrażenie w przypadku, gdy ktoś się mu przygląda pod kątem wydania ważnej decyzji.
Myślę, że ocena profili publicznych zależy także od tego, co na nich widnieje, bo jeśli ktoś w ogóle nie ujawnia prywatnych informacji, wiele takich profilów istnieje, wówczas temat ten może nie być poruszony w procesie rozpatrywania podania imigracyjnego. Praktycznie, moje uwagi piszę do tych osób, które z braku czasu nie uaktualniają swoich profili albo zwyczajnie znudzone np. Facebookiem, zapominają o nim. Jeśli w trakcie jest sprawa imigracyjna np. o łączenie rodzin (sponsorowanie małżonków, konkubentów itp.), wasze konto na Facebooku może zostać użyte w procesie uzyskiwania dodatkowych informacji przez urząd.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Szukanie pracy

W dzisiejszym artykule chcę zająć się tematem szukania pracy w Kanadzie, ponieważ dostaję dużo pytań na ten temat. Zazwyczaj polscy imigranci szukają zatrudnienia w Internecie, tak zwaną pocztą pantoflową (rodzina, znajomi) lub na miejscu w Kanadzie, znajdując liczne ogłoszenia, chociażby w polonijnej prasie.
Nie ma tu, myślę, jakiejkolwiek reguły, sukces zależy trochę od możliwości „zaprezentowania się” potencjalnym kanadyjskim pracodawcom, od posiadanych umiejętności i oczywiście trochę od szczęścia. Pracy w Kanadzie nie brakuje.
A zatem ważne jest, by odpowiednio przygotować życiorys (resume), list motywacyjny (cover letter). Jeśli będą one atrakcyjne, jest szansa na rozmowę kwalifikacyjną, ale i do niej należy się przygotować. Życiorys powinien być przygotowany według normy kanadyjskiej, nie polskiej. Warto zapoznać się najpierw ze wzorem dobrze przygotowanego resume. Pamiętajmy, że to pierwszy niekiedy kontakt z potencjalnym pracodawcą i jeśli nie przygotujemy porządnego życiorysu i listu motywacyjnego, szansa na jakikolwiek oddźwięk jest mała.
Pracodawca może być w Polonii, a zatem osoby posiadające słabą znajomość angielskiego mają zazwyczaj szansę u pracodawcy polskojęzycznego, większość moich klientów z Polski znajduje właśnie zatrudnienie u tych pracodawców. Dużo polskich imigrantów dobrze znających angielski i pracujących uprzednio w Anglii czy Irlandii lub w USA czy Australii, ma szansę na atrakcyjną ofertę pracy w firmach kanadyjskich, nie polonijnych. Dla rządu kanadyjskiego, jeśli staramy się o wizę pracy czy pobyt stały, nie ma to większego znaczenia, choć oczywiście firma i kandydat muszą spełniać odpowiednie wymagania.
Ja zazwyczaj radzę klientom, by przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznali się z kontraktem pracy. Warto też dowiedzieć się, jakie intencje ma kanadyjski pracodawca i czy istnieje możliwość przedłużenia kontraktu, a co się z tym wiąże, autoryzacji pracy, i czy nasz kanadyjski pracodawca jest zainteresowany sponsorowaniem pracownika na pobyt stały (możliwości różnią się pomiędzy prowincjami).
Wielu polskich imigrantów zaczyna od wizy programu IEC. Jest to bardzo dobry start, gdyż pracodawca często przed podjęciem decyzji sprowadzenia pracownika na kontrakt pracy, czy ewentualnie sponsorowania na pobyt stały, chce poznać bliżej osobę i oczywiście zapoznać się z umiejętnościami zawodowymi. Istnieje dużo portali, gdzie można poszukać zatrudnienia, jednym z popularniejszych jest:
jobbank.gc.ca, indeed.ca, monster.ca, saskjobs.ca, workopolis.ca, canadajobs.ca
Bezpłatne swoje ogłoszenia można także opublikować na stronie: kijiji.ca, tam też ogłasza się wielu pracodawców.
I na koniec mała podpowiedź, niektórzy pracodawcy nigdy nie sprowadzali na kontrakt pracy pracowników zagranicznych i nie zawsze wiedzą, co muszą zrobić, może im się to wydawać niemożliwe. Wówczas warto przybliżyć potencjalnemu pracodawcy proces ubiegania się o LMIA (opinia rynku pracy) lub jeśli jesteście w trakcie ubiegania się o wizę programu IEC lub może już posiadacie, poinformujcie o tym pracodawcę. Takie ułatwienie może zwiększyć szansę na kontrakt pracy.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/