Co zrobić w przypadku imigracyjnego aresztowania?

Napisane przez Izabela Embalo dla tygodnika “Goniec”.
Osoby przebywające w Kanadzie bez ważnej wizy czy osoby zatrudnione bez autoryzacji pracy zapewne wiedzą, że za wykroczenia imigracyjne, czyli pobyt i pracę nielegalną, grozi aresztowanie i deportacja.
W kanadyjskich imigracyjnych więzieniach zamyka się cudzoziemców, którzy w pewien sposób naruszyli prawo imigracyjne, oraz tych, którzy czekają na deportację lub próbowali deportacji uniknąć.
Wiele osób (przebywających także z wizytą) nie zdaje sobie sprawy, że urząd kanadyjski nie musi przyłapać kogoś na gorącym uczynku, to znaczy w sytuacji pobierania wypłaty, samo miejsce przebywania kogoś (budowa), spracowane ręce czy robocze ubranie może być już przyczyną zatrzymania. Tłumaczenia, że się pomaga komuś za darmo lub przyucza się do zawodu, rzadko brane są pod uwagę jako wiarygodne argumenty.
Aresztowani mogą być także imigranci, których tożsamości nie można ustalić. Podobnie w przypadku osób, które w jakiś sposób stanowią zagrożenie dla kanadyjskiego społeczeństwa i złamały nie tylko prawo imigracyjne, ale także karne.
Aresztowanie i deportacja grozi także osobom posiadającym pobyt stały w Kanadzie, a nawet w bardzo rzadkich przypadkach obywatelstwo. Stała rezydencja jest także odbierana za wykroczenia karne, choć można od takiej decyzji się odwołać. I tu przestrzegam wszystkich stałych rezydentów, by unikali jakiejkolwiek sytuacji konfliktu z prawem, często pobyt stały anulowany jest na przykład za jazdę w stanie nietrzeźwym. Zezwolenie na stałe zamieszkanie może być zabrane, jeśli zdobył prawo stałego zamieszkania w nieuczciwy sposób, na przykład poprzez fałszywe zeznania czy nieprawdziwy związek małżeński.
Co zrobić w sytuacji imigracyjnego aresztowania?
W sytuacji aresztowania należy działać naprawdę szybko. W ciągu 48 godzin można wynegocjować z urzędem imigracyjnym warunkowe uwolnienie na przykład na podstawie wpłaty kaucji pieniężnej. Kaucję powinna wpłacić osoba, która zna aresztowanego i która jest wiarygodna w oczach władz imigracyjnych. Nie jest możliwe, by osoba sama się z aresztu wykupiła. Osoba gwarantująca musi być kanadyjskim obywatelem lub rezydentem.
Władze imigracyjne mogą wymagać kaucji w postaci gotówki (cash bond) lub w postaci obietnicy-gwarancji zapłacenia określonej kwoty na wypadek, jeśli osoba uwolniona z aresztu nie dostosuje się do określonych warunków, na przykład okresowych meldunków, lub nie stawi się w urzędzie podczas finalnej procedury deportacyjnej, o ile taka będzie wymagana.
Jeśli za pierwszym razem ktoś nie zostanie uwolniony z imigracyjnego aresztu, wówczas przesłuchanie jest powtórzone.
Każde przesłuchanie jest jakby nową procedurą (hearing de novo), dlatego w swojej obronie można użyć tych samych i nowych argumentów. Aresztowany cudzoziemiec ma także pewne prawa, na przykład do prawnej obrony i reprezentacji.
Warto też pamiętać, by nie podpisywać żadnych dokumentów, dopóki nie zna się ich zawartości i ewentualnych konsekwencji złożenia na tym dokumencie własnego podpisu.
Późniejsze tłumaczenia, że podpisało się dokument w języku angielskim, nie znając jego treści, nie są przez władze respektowane i dzieje się tak, że niekiedy nieświadomi swoich praw czy procedur prawnych aresztowani cudzoziemcy podpisują zgodę pod własną deportacją.
JEŚLI KTOŚ JEST NIE POSIADA WIZY LUB PODEJMUJE SIĘ PRACY BEZ ZEZWOLENIA W KANADZIE, warto już wcześniej pomyśleć o prawnej obronie i autoryzować swojego obrońcę do obrony prawnej na wypadek aresztowania.
Ja osobiście współpracuje z kancelarią adwokacką, gdzie wyspecjalizowani w imigracyjnych aresztowaniach adwokaci dyżurni czuwają 24 godziny na dobę, by pomóc osobom zatrzymanym. Ważne jest także, by znać swoje prawa w Kanadzie, nawet jeśli nie posiadamy ważnej wizy czy autoryzacji pracy.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny
Kanada

Z DUŻYM SUKCESEM POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW OSIEDLIĆ SIĘ NA STAŁE W KANADZIE. OD 1998 ROKU.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.