Legalne przedłużenie pobytu

Chciałabym przypomnieć możliwości legalnego przedłużenia pobytu czasowego; wiele osób pyta się, jak to zrobić i czy w ogóle mogą pozostać dłużej, jeśli na granicy urzędnik wyznaczył krótki termin pobytu w Kanadzie. Osoby przebywające w Kanadzie jako studenci lub pracownicy zagraniczni także mogą skorzystać z opcji przedłużenia czasowego pobytu, jeśli wiza niebawem wygasa. Nie zawsze bowiem można przedłużyć wizę studencką lub pracowniczą.
Jeśli turysta otrzymał jedynie pieczątkę z datą wlotu, może pozostać w Kanadzie turystycznie przez sześć miesięcy, sześć, a nie trzy – wiele osób jest przekonanych, że jeśli nie ma żadnej adnotacji w paszporcie, można w Kanadzie pozostać jedynie przez trzy miesiące. Spotykałam także klientów, którzy zgłaszali się do mnie, by przedłużyć status po trzech miesiącach, a wizę mieli jeszcze ważną przez następne trzy miesiące, czyli nie było takiej potrzeby.
Pobyt można przedłużyć na terenie Kanady korespondencyjnie lub elektronicznie. Nie ma opcji osobistego spotkania – przedłużenia pobytu czasowego w lokalnym biurze.
Jeśli kanadyjski urząd zezwolił na krótszy okres pozostania i wówczas, jeśli czasowy pobyt na granicy wydany został z restrykcją-adnotacją urzędową, która jest nakazem stawienia się do odlotu na lotnisku, nadal istnieje szansa, by poprosić o dłuższe zezwolenie, nawet w sytuacji posiadania restrykcji wizowej pobytu czasowego. Warto się zaznajomić z obowiązującymi przepisami, ponieważ niekiedy urzędnik nakazuje stawienie się na granicy w danym dniu do wylotu, a jego decyzja niekoniecznie jest ostateczna.
Jak zatem przedłużyć pobyt czasowy? Turysta musi wysłać specjalną petycję do urzędu imigracyjnego. Opłata skarbowa obecnie wynosi 100 dolarów od osoby.
Uwaga – istotna informacja. Od momentu wysłania podania o przedłużenie pobytu turystycznego do momentu otrzymania pisemnej decyzji TURYSTA POZOSTAJE W KANADZIE LEGALNIE (implied status). Na decyzję można czekać dość długo, więc nie należy się martwić, że praktycznie pierwsze zezwolenie na pobyt już wygasło, gdyż prawo chroni wnioskodawców w ten sposób, że w trakcie oczekiwania na decyzję (wizę czasową) turysta ma prawo pozostać na terenie Kanady. Nie należy też wysyłać oryginału paszportu, jedynie kopię strony głównej i strony z adnotacjami urzędu kanadyjskiego. Oczywiście proszę zatrzymać dowody wysłania podania i opłaty za przedłużenie wizy. Informacja o wysyłce dokumentów dopiero po jakimś czasie widnieje w systemie komputerowym i jeśli wcześniej ktoś będzie sprawdzony na przykład przez policję w sytuacji nieposiadania ważnej wizy – może dojść do aresztowania. Dlatego ważne jest, by udokumentować swoją legalność.
Przedłużenie wizy – osobny dokument – wysyłane jest także pocztą. Następna ważna informacja, bez kopii paszportu urząd nie wyda decyzji pozytywnej, paszport musi być ważny, także na okres przedłużenia wizy czasowego pobytu. Brak ważnego paszportu jest powodem odmowy wizy turystycznej. Prawo zezwala także na kilkakrotne przedłużanie wizy turystycznej, jednak osoba odwiedzająca Kanadę za każdym razem musi opisać powody pozostania i swoją sytuację finansową. Rodzice i dziadkowie mogą uzyskać superwizę na dłuższy okres pobytu, jednak w tym przypadku bardzo dokładnie zostanie sprawdzony dochód osób sponsorujących.
Na decyzję w sprawie przedłużenia wizy można czekać długo, nawet sześć miesięcy, ale jak pisałam, w tym czasie osoba starająca się o przedłużenie jest w Kanadzie legalnie.
Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/