Sponsorowanie rodziny: rodziców i dziadków

Łączenie rodzin jest jednym z najwyższych priorytetów IRCC (Urzędu Obywatelstwa i Imigracji Kanady). Ta kategoria jest dla kandydatów, którzy mają syna/córkę bądź wnuczka/wnuczkę, który jest obywatelem Kanady lub jej stałym rezydentem.

Osoby zainteresowane sponsorowaniem rodziców lub dziadków informuję, że limit przyjęto na rok 2016 został wyczerpany miesiąc temu. Na rok 2017 został ustalony nowy limit 10.000 miejsc, które będzie można wypełnia już od 3 stycznia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie jak w tym roku limit ten zostanie wyczerpany dość szybko. Nadal też będzie obowiązywać zasada, że aplikacja niekompletna bądź źle wypełniona będzie zwrócona, co może spowodować, że jej ponowne złożenie okaże się czasowo niemożliwe. Z własnej praktyki wiem, że przypadki takie miały miejsce, a ich częstą przyczyną było powierzenie spraw niekompetentnym doradcom lub próby samodzielnego załatwienia wniosku. Mając na uwadze powyższe informacje, osoby mające zamiar skorzystać z tego programu powinny szybko zgromadzi wszystkie wymagane dokumenty. Wśród nich potrzebne będzie między innymi rozliczenie podatkowe z trzech ostatnich lat. Przypomnę, że podniesiony został o 30% próg rocznego dochodu wymaganego do zakwalifikowania się do roli sponsora np. 3-osobowa rodzina chcąca sponsorować rodziców lub dziadków musi wykazać roczny minimalny dochód w wysokości 64,791.00 dolarów. Ponadto tę wysokość dochodu trzeba będzie wykazać przez cały okres trwania procesu. Jest to uzasadnione koniecznością dostosowania wymaganego dochodu do wzrostu kosztów utrzymania w Kanadzie. Jeśli osoby aplikowały się w 2016 roku to musiały przedstawi swój dochód z Canada Revenue Agency (CRA) za lata podatkowe: 2014, 2013 oraz 2012. Na pewno warto decyzję o sponsorowaniu  skonsultować z profesjonalnym konsultantem imigracyjnym.

Rodzice jak i dziadkowie są zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim w trakcie rozpatrywania  ich aplikacji, aby wykazać, że żaden z nich nie cierpi na chorobę, która mogłaby stworzyć zagrożenie dla zdrowia publicznego lub mogłaby stawiać znaczne wymagania dotyczące serwisów socjalnych i/lub zdrowotnych Kanady. Badanie lekarskie musi być wykonywane przez lekarza, który został zatwierdzony przez Citizenship and Immigration Canada (Obywatelstwo i Imigracja Kanady) do wykonania tych testów.

Sponsorzy (oraz współsponsorzy jeśli są tacy ) posiadają prawny obowiązek, aby pomóc rodzicom bądź sponsorowanym dziadkom, a zatem mogą być zmuszeni do spełnienia określonych wymagań dochodowych, określonych w Ustawie o Imigracji i Ochronie Uchodźców. Sponsor i każdy współsponsor jest odpowiedzialny za zapewnienie podstawowych potrzeb dla osoby, która jest sponsorowana przez okres 20 lat po jej przybyciu do Kanady. Jeżeli kanadyjski sponsor nie wspiera cudzoziemca, a cudzoziemiec otrzymuje pomoc społeczną, władze mogą podjąć kroki prawne.

Zachęcam wszystkie osoby, które myślą o sprowadzeniu swoich najbliższych do Kanady o kontakt w celu konsultacji ich sprawy. Pamiętajmy bowiem, że każda sytuacja jest inna i nie ma dwóch identycznych  przypadków.

……………………………………

Agata Rębisz – prawniczka z Polski, a obecnie członkini  Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych (The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council). Organizacja ta jako jedyna, nadaje doradcom uprawnienia do reprezentacji klientów w sprawach emigracyjnych oraz obywatelskich. Agata jest także uprawniona przez Kanadyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości by dokonywa uwierzytelnień dokumentów potrzebnych do aplikacji emigracyjnych jako Commissioner of Oath. W swojej praktyce zawodowej wykorzystuje optymalnie wszelkie dostępne programy Rządu Kanady: federalne, prowincjonalne, biznesowe, humanitarne i łączenia rodzin (sprawy małżeńskie, sprowadzanie rodziców i dzieci). Specjalizuje się w większości programów, które umożliwiają pobyt stały lub tymczasowy w Kanadzie.

źródło: http://glospolonii.net/sponsorowanie-rodziny-rodzicow-i-dziadkow/