Sponsorowanie rodzinne – konkubinat

Napisane przez Izabela Embalo dla Goniec,tygodnik polonijny w Kanadzi

Kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu składały wnioski sponsorskie czy ubiegały się razem o kanadyjski status. W dodatku, nawet jeśli para nie może razem zamieszkiwać, przebywa w różnych krajach, nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanych conjugal partners. Nie każdy jednak związek możemy nazwać konkubinatem, i tu zdarza się wiele błędów, ponieważ brakuje dokładnego zrozumienia definicji konkubinatu w prawie imigracyjnym.
Oprócz możliwego sponsorowania, partnerzy w związkach bez ślubu, korzystają z różnych przywilejów prawa. Na przykład, jeśli imigrant ubiega się o kanadyjską wizę pracowniczą w zawodzie wykwalifikowanym (kategoria 0, A, B), prawo imigracji federalnej zezwala na to, by żona lub konkubina otrzymała również wizę pracy.
A zatem wracając do często zadawanego pytania, partnerzy nie muszą być po ślubie lub zawierać szybko związku małżeńskiego tylko po to, by korzystać z prawnych benefitów podania imigracyjnego. Zanim jednak złożymy podanie imigracyjne, chcąc zasponsorować swojego partnera, zalecam, by sprawdzić, czy kryteria programu są spełnione. Należy pamiętać, że by móc zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, wnioskodawcy muszą udokumentować co najmniej roczny związek.
Para musi przedstawić dokumentację przekonującą urząd o istnieniu relacji konkubinatu.
Co może być dowodem relacji konkubinatu:
– dokumentacja wspólnego zamieszkania,
– wspólne konto bankowe,
– wspólne polisy ubezpieczeniowe,
– wspólne rozliczenie podatkowe.
Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację. Moje biuro może przygotować i notaryzować deklarację bezpłatnie.
Nieprzekonanie urzędu o legalności i spełnieniu definicji prawnej związku konkubinatu może być przyczyną wydania odmownej decyzji, dlatego jest bardzo istotne, by odpowiednio przygotować imigracyjną aplikację i, dodatkowo, materiały dowodowe.
W przypadku małżeństwa, prawo nie wymaga udokumentowania roku wspólnego pożycia, o sponsorowanie małżonka można ubiegać się w momencie otrzymania aktu małżeństwa (Marriage Certificate).
Uwaga, nie jest już wystarczające, by wysłać kanadyjski rekord małżeństwa (Record of Marriage). To ważna zmiana procedury imigracyjnej sponsorowania.
Ponieważ pisałam poprzednio o tym, że można wysłać podanie bez aktu małżeństwa (Marriage Certificate), chcę podkreślić, że niestety taka możliwość już praktycznie nie istnieje.
Nowa lista wymaganych obowiązkowo dokumentów wyraźnie informuje, że urząd musi otrzymać akt małżeństwa, w przeciwnym razie podanie może zostać odesłane.

KONTAKT: emiz@live.ca
Tel/text. 416-515-2022
Siedziba biura: Toronto, Ontario Kanada

http://www.emigracjakanada.net/