Obywatelstwo Kanadyjskie

Ustawa o Obywatelstwie Kanadyjskim ściśle określa, kto jest uprawniony do bycia obywatelem Kanady. Obywatelstwo kanadyjskie zwykle otrzymywane jest w przypadku urodzenia się w Kanadzie, urodzenia za granicą, jeżeli przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo kanadyjskie, lub w przypadku adopcji przez przynajmniej jednego obywatela Kanady. Stąd niektóre osoby przyjeżdżaja nawet do Kanady by urodzić tu dziecko – tak zwany po angielsku „birth tourism”. W Kanadzie bowiem podobnie jak w USA obowiązuje prawo ziemi (łacinskie: jus soli) a nie prawo krwi (łacinskie: jus sanguinis) jak w Europie. Obywatelstwo Kanadyjskie może być także przyznane stałemu rezydentowi, zamieszkałemu w Kanadzie przez określony czas.

Interpretacja Ustawa stwierdza, że określenie „Kanada” obejmuje nie tylko ziemie kanadyjską, ale także „wody wewnętrzne” i „morze terytorialne” w Kanadzie, z adnotacją, że „wodami wewnętrznymi” jest obszar zdefiniowany jako obejmujący też przestrzeń powietrzną nad Kanadą. Stąd Urząd Emigracyjny uważa wszystkie dzieci urodzone na tej kanadyjskiej przestrzeni powietrznej jako obywateli kanadyjskich – jak to miało miejsce w roku 2008, gdy dziewczynka urodzona przez matkę z Ugandy na pokładzie lotu z Amsterdamu do Bostonu została uznana za obywatela Kanady, ponieważ urodziła się nad kanadyjską przestrzenią powietrzną.

Kanada dopuszcza podwójne obywatelstwo. Można zatem spokojnie posiadać obywatelstwo polskie i kanadyjskie jednocześnie. Osoba posiadająca obywatelstwo ma tę przewagę, iż może mieszkać w Kanadzie kiedy i ile czasu chce, może też nie mieszkać – i otrzymywać swoją emeryturę za granicą.

KIEDY SKLADAC WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA?

Aby ubiegać się o obywatelstwo, kandydat musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Przed złożeniem wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do odnotowania pobytu w Kanadzie przez wymaganą ilość dni (min. 1095 dni w ostatnich 3 z 5 ostatnich lat) Podanie nie będzie rozpatrzone, jeżeli zostanie złożone za wcześnie, a opłata procesująca także nie zostanie zwrócona.

WYMOGI DOTYCZACE WNIOSKU

Wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez co najmniej 1095 dni (czyli 3 lata z  ostatnich 5 lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku i po uzyskaniu statusu stałego rezydenta. Dodatkowo trzeba również przebywać w Kanadzie przez co najmniej pół roku w kazdym roku w ciagu tych ostatnich 6 lat). Ma to jednak ulec skróceniu do 1095 dni jak tylko poprawki do Ustawy (Act of Citizeship) zostaną zatwierdzone.

Dzieci poniżej 18. roku życia nie są zobowiązane do wcześniejszego pobytu w Kanadzie, jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem Kanady lub ubiega się obywatelstwo. W chwili otrzymania statusu stałego rezydenta przez dziecko, rodzic może ubiegać się za nie o obywatelstwo.

Od przyszłego obywatela wymaga się także udowodnienia zamiaru pozostania na stałe oraz rozliczania się z podatków w Kanadzie.

Osoby ubiegające się o obywatelstwo kanadyjskie, zobowiązane są dostarczyć podanie oraz przystąpić do egzaminu. Dzieci poniżej 14. roku życia i dorośli powyżej 64. roku życia nie muszą pisać egzaminu ze znajomości języka angielskiego lub francuskiego, ogólnej wiedzy dotyczącej historii, geografii i systemu politycznego Kanady.

Po złożeniu podania listownie otrzymuje się zawiadomienie o terminie egzaminu (na temat systemu politycznego Kanady, jej historii, geografii, praw i obowiązków obywatela). W przypadku decyzji negatywnej przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego. Na uroczystości nadania obywatelstwa składa się przysięgę i otrzymuje certyfikat potwierdzający kanadyjskie obywatelstwo.

PRAWA I OBOWIAZKI KANADYJCZYKA

Kanadyjska Karta Praw i Wolności jest częścią konstytucji, która określa zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczące wszystkich Kanadyjczyków.

Obywatel Kanady ma:

– prawo do głosowania,
– prawo do uczciwego procesu,
– prawo do równości, zabezpieczające przed dyskryminacją,
– prawo do swobodnego przemieszczania się i pracy w jakimkolwiek miejscu na terenie kraju,
– prawo do podstawowych wolności (myśli, słowa i religii),

– prawa do pokojowych zgromadzeń,

– prawo do ubiegania się o paszport kanadyjski.

Każdy obywatel Kanady ma obowiązek:

– szanować prawa i wolności innych obywateli,

– przestrzegać prawa kanadyjskiego,

– uczestniczyć w demokratycznym procesie,

– szanować 2 oficjalne języki Kanady i jej wielokulturowy dorobek.

źródło: http://glospolonii.net/obywatelstwo-kanadyjskie/

Jeśli uważasz, że posty na blogu, jak i grupa na Facebook są przydatne i miał(a)byś ochotę postawić mi kawę czy piwo, to teraz możesz to zrobić poprzez przycisk “Buy Me a Coffee”. Dziekuję! 🙂

Buy Me a Coffee

Dlaczego eKanada?

Jesteśmy młodą polonią kanadyjską, która przeszła przez emigrację dość niedawno i jak nikt inny wie, jak bardzo skomplikowany to proces i jak bardzo wszystko zależy od szczegółów.

Sesja informacyjna, która uporządkuje ogrom informacji!

Jeśli zdobyta wiedza Cię przytłacza, sprawdź nasze usługi i zapisz się na sesje informacyjną.

w 24h Powinieneś dostać email, sprawdź proszę folder SPAM.