Pomoc z Ontario

Prowincja Ontario wspiera swoich mieszkańców poprzez różne programy pomocowe. Dzielę się z Wami tymi, do których dotarłam:   Healthy Smiles Ontario Rządowy Program opieki dentystycznej kierowany do dzieci poniżej 17 r.ż. z rodzin o niskim dochodzie – dokładne wytyczne dotyczące dochodu znajdziecie na stronie www.   Ontario Electricity Support Program Dwuletni program, który wspomaga opłacanie… Continue reading Pomoc z Ontario

w 24h Powinieneś dostać email, sprawdź proszę folder SPAM.

Sesja informacyjna!