Szczepienia

Szczepienia w Ontario są pokrywane przez OHIP. Przy szczepieniu dostajemy żółtą książeczkę (Personal Immunization Record), w której mamy wpisane dziecka szczepienia i schemat kolejnych. Będzie nam ona potrzebna przy zapisywaniu dziecka do day care, kindergarten i szkoły.

Schemat szczepień

2 miesiące:

 • 1 szczepionka —> Diphtheria (błonica), tetanus (tężec), pertussis (krztusiec), polio
 • 2 szczepionka —> Pneumococcal (Pneu-C-13)
 • 3 szczepionka doustna —> Rotavirus

4 miesiące:

 • 1 szczepionka —> Diphtheria, tetanus, pertussis, polio
 • 2 szczepionka —> Pneumococcal (Pneu-C-13)
 • 3 szczepionka doustna —> Rotavirus

6 miesięcy:

 • 1 szczepionka —> Diphtheria, tetanus, pertussis, polio

12 miesięcy:

 • 1 szczepionka —> Measles (odra), mumps (świnka), rubella (różyczka) (MMR)
 • 2 szczepionka —> Meningococcal (Men-C-C)
 • 3 szczepionka —> Pneumococcal (Men-c-13)

15 miesięcy:

 • 1 szczepionka —> Varicella (ospa wietrzna)

18 miesięcy:

 • 1 szczepionka —> Diphtheria, tetanus, pertussis, polio

4-6 lat

 • 1 szczepionka —> Diphtheria, tetanus, pertussis, polio
 • 2 szczepionka —> Measles, mumps, rubella, varicella (MMRV)

13-14 lat:

 • 1 szczepionka —> Hepatitis B (zapalenie wątroby typu B)
 • 2 szczepionka —> Meningococcal
 • 3 szczepionka —> Human papillomavirus (wirus brodawczaka ludzkiego), (HPV-4) – dziewczynki i chłopcy (dzieci w 7 klasie, 2 szczepienia w odstępie 6 miesięcy)

14-16 lat:

 • 1 szczepionka —>Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap)




18 lat:

 • 1 szczepionka —> Diphtheria, tetanus, pertussis

powyższy zestaw jest zalecany co 10 lat

65 lat:

 • 1 szczepionka —> Pneumococcal (Pneu-P-23)

Dodatkowo zalecana jest szczepionka przeciwko grypie (influenza) każdego roku – dla dzieci do 16 r.ż. podawana poprzez spray do nosa (lub z obumarłymi wirusami w zastrzyku).

Jeśli mieliśmy kontakt ze zwierzęciem podejrzewanym o wściekliznę (rabies), powinniśmy jak najszybciej zgłosić się na emergency do szpitala w celu przyjęcia szczepionki (ogólnie 5 dawek).

 • Link do kalendarza szczepień tutaj.
 • Linki do każdej prowincji na temat szczepień znajdziecie tutaj.
 • Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać tutaj i tutaj.
 • FAQ na temat szczepień przeciwko HPV tutaj.

by Anna Łempicka

Linki, które mogą Cię zainteresować:

Pomoc z Ontario

Prowincja Ontario wspiera swoich mieszkańców poprzez różne programy pomocowe. Dzielę się z Wami tymi, do których dotarłam:

Rządowy Program opieki dentystycznej kierowany do dzieci poniżej 17 r.ż. z rodzin o niskim dochodzie – dokładne wytyczne dotyczące dochodu znajdziecie na stronie www.

Dwuletni program, który wspomaga opłacanie rachunków za energię elektryczną. Wysokość dopłat jest uzależniona od dochodu rocznego (potrzebujemy mieć rozliczony min. jeden rok podatkowy)

Jednorazowe wsparcie finansowe w opłacie zaległych rachunków.

Program pokrywający częśc kosztów związanych z opieką nad dziećmi poniżej 13 r.ż. (w przypadku niepełnosprawności do 18 r.ż.). Dopłaty uzależnione od dochodu rodziny. Podania należy składać w punkcie odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Program dotyczy mieszkańców Toronto bądź osób, które w Toronto pracują. Program oferuje dopłaty do licencjonowanych day care dla dzieci do 12 roku życia. Dofinansowanie uzależnione od dochodu (wysokość dopłaty można wyliczyć za pomocą kalkulatora).



Wsparcie finansowe dla mieszkańców Toronto, chcących skorzystać z różnych form rekreacji oferowanych przez miasto. Przyznawane są nam środki do wykorzystania w wysokości $526 dla dzieci i $244 dla dorosłych i seniorów. Na stronie www możemy sprawdzić w tabelce czy kwalifikujemy się do programu z naszym dochodem.

Program wsparcia finansowego dla ludzi zamieszkujących w Ontario z ważną Health Card z cukrzycą/cukrzycą ciążową. Program ten dotyczy ludzi, którzy nie posiadają żadnego innego dofinansowania (benefits z pracy, ubezpieczenie prywatne, ODSP i inne), a potrzebują korzystać z insuliny. Możemy tu uzyskać dofinansowanie do pasków, igieł i glukometru, również do glukometru dla osób niewidzących.

Bardziej jako ciekawostka – transport dla osób niepełnosprawnych w opcji door-to-door, który zamawiamy w razie potrzeby dowiezienia osoby niepełnosprawnej ruchowo do placówek medycznych i nie tylko. Opłaty jak za tradycyjny przejazd autobusem miejskim.

 • School bus tu i tu

Autobusy szkolne i pokrycie kosztów dojazdów dzieci komunikacją miejską. Informacji należy szukać w lokalnych szkołach bądź na stronach poszczególnych miast.

Program prowincjonalny dla ludzi z low/moderate income, zależny od liczby posiadanych dzieci.

Canada Child Tax Benefit (CCTB)

Program finansowy przeznaczony dla rodzin z dziećmi poniżej 18 r.ż. . Kwota aktualizowana każdego roku (lipiec-czerwiec) w oparciu o zeznanie podatkowe.

Program pomagający ludziom opłacić koszta energii i podatki (sales and property tax). Przyznana kwota uzależniona od sytuacji gospodarstwa domowego.

by Anna Lempicka

Linki, które mogą Cię zainteresować: